Отчет по аудиту финансовой отчетности ООО «Бруклин-Киев Порт» за 2020 г.

Согласно ст. 46.2 НКУ обнародуем годовую финансовую отчетность ООО «Бруклин-Киев Порт» за 2020 год вместе с аудиторским отчетом:

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Звіт незалежного аудитора

С уважением, 

Администрация ООО «Бруклин-Киев Порт».